Historie společnosti

Nový projekt(1)(1)

1925 - 1939

společnost LOUIS FRIEDMANN

výroba mazacích čerpadel a injektorů pro lokomotivy

1939 - 1945

zbrojní výroba, především mazacích čerpadel a hydraulických prvků pro ponorky

výroba lokomotivních spojek a vytápění vozů

Nový projekt(1)(5)

1945 - 1995

znárodnění, společnost ZTS Brno – “Juranovy závody”

výroba centrálního mazání a mazací techniky, se zaměřením na těžké strojírenství, hutnictví, energetiku a těžební průmysl

rozvoj výroby hydrauliky, pístových radiálních hydromotorů, hydraulických sekčních rozdělovačů a ventilů do 320 barů, zbrojní výroba pro tanky a pásová vozidla 

1995 - současnost

společnost TRIBOTEC

rozvoj sortimentu centrálního tukového a olejového mazání pro všechny oblasti průmyslu, dodávky kompletních mazacích systémů formou kombinace vyráběných a nakupovaných výrobků a komponent

rozvoj projektové přípravy zakázek a dodávek „na klíč“ včetně instalace a uvedení do provozu

Nový projekt(1)(6)

2000 - 2001

rozsáhlé investice do výrobních prostor a výrobní základny společnosti

2002 - 2003

významný rozvoj sortimentu centrálního mazání a mazací techniky, náhrada dovozových komponent inovovanými vlastními výrobky, růst tržeb společnosti prostřednictvím aktivit na zahraničních trzích

doplnění tukového mazání o výrobu olejových oběhových mazacích a chladících agregátů, hydraulických agregátů v zákaznickém provedení a speciálních hydraulických a mazacích prvků a komponent

2005

po 50-ti letech obnovena výroba mazání okolků pro lokomotivy a další drážní vozidla, firma vstupuje do oblasti dodávek pro železniční techniku, 

v následujících letech rozšíří sortiment o mazání okolků pro tramvaje a dále naváže moderními systémy pro mazání hlavy kolejnice a stacionárními systémy pro mazání kolejových tratí

2006

založení dceřiné firmy TRIBOTEC POLSKA Sp. z o.o.

navázání na předchozí obchod na polském trhu realizovaný přímo z ČR, 

rozvoj obchodních a servisních aktivit na trhu Polska, v oblasti centrálního mazání i systémů pro kolejová vozidla

logo_tribotec-polska_color

2006 - 2008

vlastní vývoj, zahájení výroby a dodávek moderních pneumatických systémů pískování pro tramvaje (subsystém brzdových systémů) a návazně také pro lokomotivy, vozové jednotky a další drážní vozidla

2009

založení dceřiné firmy TRIBOTEC SLOVENSKO s.r.o.

navázání na předchozí obchodní činnost vykonávanou prostřednictvím organizační složky TRIBOTEC (Gelnica, Košice)

rozvoj obchodních a servisních aktivit na trhu Slovenska, v oblasti centrálního mazání i systémů pro kolejová vozidla

logo_tribotec-slovensko_color

2011

objem přímého exportu poprvé překonal třetinu celkových tržeb

2017

investice do vlastní svařovny a certifikace společnosti na výrobu a dodávky svařovaných dílců pro drážní vozidla