Dvoupotrubní elektrický přeřaďovač DPE

Elektrický dvoupotrubní přeřaďovač je užíván pro dvoupotrubní mazací systémy k přeřazování dodávky maziva do obou větví mazacího systému. Přeřaďovač je umísťován za vývod mazací pumpy (např. Z1) a může být instalován samostatně do rozvodného potrubí nebo společně s pumpou na základové desce. Napájecí napětí 230V AC, nebo 24V DC, jiná napětí na vyžádání.

Galerie