Mazání pastorků

Postřikové mazací systémy jsou užívány pro trvalé, pravidelné mazání směsí maziva a vzduchu pro ozubené převody různých strojů, strojních technologií a zařízení. Pomocí postřikových trysek, ve kterých se mísí mazivo s proudem tlakového vzduchu, zajišťuje systém pravidelnou a rovnoměrnou dodávku maziva na plochy zabírajících zubů hnacího pastorku.