Ruční uzavírací kohout RUK

Ruční uzavírací kohouty jsou součástí dvoupotrubního centrálního mazání. Jsou obvykle zařazovány do hlavního vedení za vývody z mazacího přístroje, nebo na začátek pobočných větví dvoupotrubního mazacího obvodu a slouží k manuálnímu přerušení dodávky maziva, současně v obou potrubích, hlavní či pobočné větve mazacího obvodu.

Galerie