Pneumatický uzavírací ventil UV 40

Pneumaticky ovládaný uzavírací ventil UV 40 se užívá jako řídící prvek sloužící k oddělování a připojování samostatných částí rozvětvených mazacích a hydraulických okruhů, pracujících s olejem i tukem. Je vhodný zvláště pro centrální mazací systémy s progresivními rozdělovači, kde umožňuje zvýšit variabilitu funkčních režimů složitějších obvodů externě řízeným oddělováním a připojováním větví vyžadujících různou intenzitu mazání.