Modulární dvoupotrubní dávkovač ZVM

Modulární dávkovače ZVM jsou dodávány v provedení s regulační hlavou, tj. s možností regulace dodávaného množství maziva a v provedení ZVM-P bez regulační hlavy, tj. s fixní dávkou maziva 2,0 cm3 / zdvih /vývod. Dávkovače ZVM, ZVM-P jsou dodávány kompletované s počtem vývodů 1 až 10, nebo v Podobě samostatných komponent, základové desky a dávkovací jednotky, pro kompletaci požadovaného provedení dávkovače zákazníkem.  Jednotlivá provedení lze v obvodu centrálního mazání vzájemně kombinovat, dávku maziva lze regulovat i za provozu systému. Výhodou modulárních dávkovačů ZVM, ZVM-P je dále možnost výměny dávkovací jednotky bez nutnosti Demontáže základové desky z potrubního rozvodu centrálního mazání

Galerie