Čistící filtr FLT

Průtokové čistící filtry řady FLT jsou zařazovány do centrálního mazání s progresivními rozdělovači pro zabezpečení dostatečné čistoty mazacího tuku v obvodu (např. po doplňování) a slouží tak k ochraně progresivních rozdělovačů před znečištěním a pro zvýšení jejich životnosti. Filtry jsou zařazovány do hlavního vedení, před první (řídící) rozdělovač a dále na začátek pobočných větví mazacího obvodu. Filtry FLT se skládají z tělesa a vyměnitelné čistící vložky. Směr průtoku maziva je znázorněn na tělese filtru šipkou. Filtry jsou zařazovány do hlavního vedení, před první rozvodnou kostku a dále na začátek pobočných větví mazacího obvodu.

 

 

Galerie