Mazání okolků mostových jeřábů MJ-01

Mazací systém MJ-01  je určen k mazání okolků pojezdových kol a kolejových drah mostových jeřábů. Systém pracuje na principu nanášení směsi maziva na styčné plochy okolků kol jeřábu s kolejnicemi pomocí tlakového vzduchu. Směs maziva se vzduchem se vytváří ve směšovači za mazacím přístrojem, dále je rozváděna děličem a tryskami bez dalších mechanicky pohyblivých dílů na určené místo. Mazací systém je vybaven funkcí čištění okruhu profukem pro dlouhodobou odstávku jeřábu. Pracuje zcela automaticky, přičemž mazací cyklus probíhá výhradně při obousměrném pohybu (jízdě) jeřábu dle nastaveného režimu.