Dvoupotrubní hydraulický přeřaďovač DPT 2, DPT 3

Hydraulické dvoupotrubní přeřaďovače jsou užívány pro dvoupotrubní mazací systémy k přeřazování dodávky maziva do obou větví mazacího systému. Přeřaďovač je umísťován za vývod mazací pumpy a může být instalován samostatně do rozvodného potrubí nebo společně s pumpou na základové desce.  Přeřaďovač řady DPT je variantně dodáván s elektrickou signalizací polohy přeřaďovacího pístu.

Galerie