Elektrický uzavírací kohout a ventil EUK, EUV

Elektrické uzavírací ventily EUV se používají k přesměrování dodávky maziva z jedné části mazacího systému do druhé. Jsou zařazovány do hlavního vedení za vývody z mazacího přístroje, nebo na začátek pobočných větví. Napájecí napětí je 230 V AC nebo 24 V DC. Jiná napětí je nutné konzultovat s dodavatelem.

Uzavírací kohouty slouží k uzavření dodávky maziva současně v obou větvích hlavního potrubí nebo pobočných rozvodných potrubích systému. Napájecí napětí je 230 V AC nebo 24 V DC. Jiná napětí je nutné konzultovat s dodavatelem.

Galerie