Instalace a montáže

Svým zákazníkům nabízíme instalaci a montáž u zákazníka či koncového provozovatele. Realizujeme komplexní montážní práce, montážní dozor, instalaci, zapojení a oživení řídící automatiky a kontrolních elektrických prvků, uvedení systémů do funkčního provozu, seřízení a optimalizaci jejich pracovního režimu, zaškolení obsluhy, periodické sledování automatizovaného provozu a požadovaných provozních parametrů, preventivní údržbu a poradenství.

Instalace a montáže jsou prováděny v termínech dle přání zákazníka, obvykle v rámci odstávek na preventivní údržbu a opravy s cílem minimalizace prostojů.

Veškeré činnosti jsou vykonávány vlastními odbornými pracovníky, s respektováním obecně závazných technických i dalších předpisů a norem, včetně interních předpisů odběratele. Potrubní rozvody a umístění jednotlivých prvků systému je koncipováno a prováděno tak, aby nemělo vliv na konstrukci a zástavbu vozidla či trati.

Kvalifikovaní servisní mechanici a technici mají dlouholeté zkušenosti s instalací systémů mazání a pískování na všechny typy vozidel.