Tukový filtr FLD

Průtokové tukové filtry řady FLD jsou zařazovány do dvoupotrubního centrálního mazání pro zabezpečení dostatečné čistoty mazacího tuku v obvodu (např. pro doplňování) a slouží tak k ochraně dávkovačů a dalších prvků mazacích obvodů před znečištěním a pro zvýšení jejich životnosti.