Řídicí a kontrolní systémy

Řídící a kontrolní automatika pro mazací systémy s progresivními rozdělovači a vícepotrubní mazací systémy. Série variantních provedení pro obvody vybavené elektrickou signalizací chodu progresivních rozdělovačů i pro obvody bez signalizace, pro řízení chodu samostatných mazacích přístrojů s elektromotorem. Volitelné nastavení doby chodu mazání nebo počtu mazacích cyklů a doby přestávky. Uchování stavu mazacích cyklů v paměti i při odpojení od napájecího napětí, funkce mezimazání pro dlouhé odstávky zařízení z provozu, vyhodnocení poruchy. 

Galerie