Řídicí automatika AP3

Řídicí a kontrolní automatika AP3 je vhodná pro mobilní a menší až střední stacionární aplikace, i pro obvody s pneumatickými mazacími přístroji. Elektronika řídicí automatiky kontroluje a řídí chod pumpy ve dvou samostatných režimech. Základním režimem je program doba mazání a doba přestávky. V případě, že je do mazacího obvodu zařazen progresivní rozdělovač vybavený elektrickou signalizací chodu, lze využít program počet cyklů a doba přestávky. Stav mazacích cyklů uchovává automatika v paměti i při odpojení od napájecího napětí. K řídicí automatice je možné připojit signalizaci hladiny maziva v zásobníku mazacího přístroje. Řídicí a kontrolní automatika AP3 obsahuje další funkce jako mezimazání pro dlouhé odstávky zařízení z provozu, vyhodnocení poruchy od jednoho až tří spínačů progresivních rozdělovačů a externí výstupy pro dálkovou signalizaci.

Galerie