Projektování

Svým zákazníkům poskytujeme konzultace, poradenství a projektování v oblasti mazací techniky, centrálního mazání, olejových oběhových mazacích a chladících agregátů, hydrauliky, systémů mazání okolků a pískování pro kolejová vozidla a systémů stacionárního mazání železničních tratí.

Dle specifických požadavků zákazníků zpracováváme individuální projekty. Vlastní návrh respektuje technické zadání a požadavky zákazníka. Obvykle je tvořen na základě osobní konzultace u zákazníka s cílem specifikace provozních vlivů a zahrnutí zkušeností z provozu. Vždy je zohledňována také ekonomická návratnost pro provozovatele. Cílem aplikace našich systémů je snížení provozních nákladů, obvykle spotřeby maziva, omezení náročné práce při ručním mazání, prodloužení životnosti prvků třecích dvojic a návazně snížení nákladů na opravy a zkrácení časů odstávek mazaného zařízení.

Projektovou činnost zajišťuje zkušený tým projektantů, konstruktérů a techniků. Zpracováváme 3D modely, 2D konstrukční dokumentaci, hydraulická a elektrická schémata, kusovníky, výpočtové listy, návody na obsluhu a užívání, provozní instrukce a pokyny k odstranění poruch, seznamy náhradních dílů, revizní zprávy apod. Využíváme moderní technologie pro návrh, vývoj a dokumentaci dodávaných zařízení. Naši technickou dokumentaci sdílíme se zákazníkem a na přání ji lze přímo implementovat do dokumentace stroje, zařízení či vozidla projektovaného zákazníkem.