Řídicí automatika RJM

Řídicí a kontrolní automatika RJM je vhodná pro mobilní aplikace, pro řízení mazací pumpy s kontinuální dodávkou maziva. Elektronika řídicí automatiky kontroluje a řídí chod pumpy ve dvou samostatných režimech. Základním režimem je program doba mazání a doba přestávky. V případě, že je do mazacího obvodu zařazen progresivní rozdělovač vybavený elektrickou signalizací chodu, lze využít program jeden mazací cyklus a doba přestávky. Řídicí a kontrolní automatika RJM obsahuje další funkce jako mezimazání pro dlouhé odstávky zařízení z provozu a vyhodnocení poruchy od jednoho progresivního rozdělovače.