Mazání válcovací stolice

Zařízení pro mazání válcovacích stolic systémem olej-vzduch je užíváno pro trvalé,
pravidelné mazání a chlazení ložisek směsí oleje a vzduchu. Směšovač OVS 4 provádí
směšování oleje s proudem tlakového vzduchu na směs, která je rozváděna potrubím
k jednotlivým mazaným místům. Směs oleje se vzduchem mazaná místa maže, současně chladí a dále vytváří v mazaných místech přetlak, zabraňující vniku nečistot z okolního prostředí.